Our site uses cookies! Please read our Terms of Use and Privacy Policy
General terms | Privacy policy | Cookies
0.00 EUR

GENETICS EVOLUTION ECOLOGY

Ivanka Vankova
-20%
6.15 EUR   Cover price: 7.69 EUR
 
Category: Literature
Language: Bulgarian
ISBN: 978-954-427-830-0
Pages: 240
Cover: paperback
Size: 14,5 х 20 cm
Weight: 245
Description

Примерните тестове, теми и задачи по генетика са предназначени за учители, ученици и кандидат- студенти.

     Тестовите въпроси са от типа избор на една вярна или невярна комбинация от твърдения.Могат да се използват за проверка на знанията върху целия учебен материал.

     Подбраните фрагменти и теми са съобразени с изискванията на Министерство на образованието, младежта и науката. Посочени са основни правила за разработката им. Дадени са упътвания и съответни забележки за улеснение при изпълнението им.

     Предложените генетични задачи са подбрани и подредени, така че да допринесат за осмисляне на генетичните понятия, законите на Мендел и отклоненията от тях. В решенията е показан модел за логическа връзка между процесите на унаследяване, мейоза, гаметогенеза и оплождане.

     Помагалото може да се използва за подготовка при кандидатстване във всички медицински институти, университети и биологичните факултети. Задачите по генетика може да се използват в часовете по биология или за самоподготовка за конкурсен изпит и олимпиада по биология.

Enquiry form
Another books from Literature

Team of authors
6.15 EUR

6.15 EUR
TOPICS OF INORGANIC CHEMISTRY

TOPICS OF INORGANIC CHEMISTRY

Ganka Robova, Liliya Velichkova
4.10 EUR
CHEMICAL PROCESSES - Chemistry of elements and their compounds
4.10 EUR

Donka Petkanova
4.92 EUR