Our site uses cookies! Please read our Terms of Use and Privacy Policy
General terms | Privacy policy | Cookies
0.00 EUR

HISTORY OF THE ACIENT WORLD

Vladimir Popov
-20%
14.36 EUR   Cover price: 17.95 EUR
 
Category: Bulgarian and world history
Language: Bulgarian
ISBN: 978-9-54427-785-7
Pages: 816
Cover: hard cover
Size: 17 x 24 cm
Weight: 1410
Description

Историята на стария свят се разделя обикновено на три основни дяла според естеството на културно-историческите процеси в хронологически и териториален обхват, както и според цялостното състояние и значение на общественото, държавното и културното развитие: древен Изток, древна Гърция и древен Рим. Освен тези три цивилизационни центрове в древността има и още много други културно-исторически области, обособени самостоятелно и съществуващи в едни или други отношения с класическия древен свят. Тяхното научно определенир не се отличава с абсолютно строга терминология. Те се наричат по различен начин от отделните специалисти и научни школи, като например периферен свят, различни контактни зони и т. н. Проблемът за историческото развитие на отделните страни и народи в съседство с трите основни древни цивилизационни общности е обект на различни научни схеми, модели и изследвания.

В настоящия текст са взети под внимание общоприетите в научната литература оценки, проблеми, дискусии, хипотези и други въпроси.

Enquiry form
Another books from Bulgarian and world history

Andrey Andreev, Yordan Andreev
8.21 EUR

Vladimir Popov
12.31 EUR

Vladimir Popov
9.03 EUR

Team of authors
16.41 EUR
THE BULGARIAN KHANS AND TSARS: FROM KHAN KUBRAT TO TSAR BORIS III
8.21 EUR