Our site uses cookies! Please read our Terms of Use and Privacy Policy
General terms | Privacy policy | Cookies
0.00 EUR

OLD BULGARIAN LITERTURE - Encyclopaedic Dictionary

Team of authors
-20%
7.79 EUR   Cover price: 9.74 EUR
 
Category: Encyclopedias and dictionaries
Language: Bulgarian
ISBN: 954-427-532-0
Pages: 584
Cover: hard cover
Size: 21 x 29 cm
Weight: 1270
Description

В енциклопедичния речник на старобългарската литература са включени обобщителни статии за литературни жанрове, религиозни учения, ереси, за типични представи и знания, отразени в книжовни произведения. Систематизирани са данни за автори, за оригинални и преводни творби, за средищата на българската култура през Средновековието, обяснени са литертурни и палеографски термини. Речникът е отправен към широка аудитория  - учащи се, преподаватели, учени, любители на старината. Затова очерците са сравнително кратки, а библиографията е подробна. Настоящото допълнено второ издание на труда предлага много нови заглавия, които, надяваме се, ще допринесат за изграждането на по-пълна картина на духовния свят на Българското средновековие.

Enquiry form
Another books from Encyclopedias and dictionaries