Our site uses cookies! Please read our Terms of Use and Privacy Policy
General terms | Privacy policy | Cookies
0.00 EUR

TOPICS OF INORGANIC CHEMISTRY

Ganka Robova, Liliya Velichkova
-20%
4.10 EUR   Cover price: 5.13 EUR
 
Category: Literature
Language: Bulgarian
ISBN: 954-427-590-8
Pages: 280
Cover: paperback
Size: 17 x 24 cm
Weight: 175
Description

Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части:

 

         „Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти“;

 

         „Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения“;

 

         „Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия“ (Строеж на атома. Периодичен закон и периодична система. Химична връзка. Термохимия. Химична кинетика. Скорост на химичните реакции. Катализа. Химично равновесие).

Темите са съобразени с новите учебни програми и с държавните образователни изисквания (ДОИ) по химия и опазване на околната среда.

Темите предоставят цялата необходима информация за успешно кандидатстване  с конкурсен изпит по химия във всички ВУЗ по медицина и по химия.

Стимулират логичното мислене и прецизността на знанията.

Могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите по химия.

Enquiry form
Another books from Literature
GENETICS EVOLUTION ECOLOGY
6.15 EUR

8.21 EUR
CHEMICAL PROCESSES - Chemistry of elements and their compounds
4.10 EUR

Team of authors
6.15 EUR
TOPICS OF ORGANIC CHEMISTRY

TOPICS OF ORGANIC CHEMISTRY

Ganka Robova, Liliya Velichkova
4.10 EUR