Our site uses cookies! Please read our Terms of Use and Privacy Policy
General terms | Privacy policy | Cookies
0.00 EUR

GENETICS EVOLUTION ECOLOGY

Ivanka Vankova
-20%
6.15 EUR   Cover price: 7.69 EUR
 
Category: Literature
Language: Bulgarian
ISBN: 978-954-427-830-0
Pages: 240
Cover: paperback
Size: 14,5 х 20 cm
Weight: 245
Description

Примерните тестове, теми и задачи по генетика са предназначени за учители, ученици и кандидат- студенти.

     Тестовите въпроси са от типа избор на една вярна или невярна комбинация от твърдения.Могат да се използват за проверка на знанията върху целия учебен материал.

     Подбраните фрагменти и теми са съобразени с изискванията на Министерство на образованието, младежта и науката. Посочени са основни правила за разработката им. Дадени са упътвания и съответни забележки за улеснение при изпълнението им.

     Предложените генетични задачи са подбрани и подредени, така че да допринесат за осмисляне на генетичните понятия, законите на Мендел и отклоненията от тях. В решенията е показан модел за логическа връзка между процесите на унаследяване, мейоза, гаметогенеза и оплождане.

     Помагалото може да се използва за подготовка при кандидатстване във всички медицински институти, университети и биологичните факултети. Задачите по генетика може да се използват в часовете по биология или за самоподготовка за конкурсен изпит и олимпиада по биология.

Enquiry form
Another books from Literature
TOPICS OF INORGANIC CHEMISTRY

TOPICS OF INORGANIC CHEMISTRY

Ganka Robova, Liliya Velichkova
4.10 EUR

,
10.26 EUR

,
8.21 EUR

8.21 EUR
CHEMICAL PROCESSES - Chemistry of elements and their compounds
4.10 EUR