Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Общи условия | Лични данни | Бисквитки
0.00 лв.

История на Стария Свят ( Имена и Термини) III том

Владимир Попов
-20%
24.00 лв.   Корична цена: 30.00 лв.
 
Категория: Българска и световна история
Език: Български
ISBN: 978-6-19168-173-0
Страници: 0
Подвързия: твърда
Размер: 17 x 24 cm
Тегло: 920
Описание

 

Доцент д-р Владимир Попов е роден на 21 април 1940 г.
в с. Тетово,Русенска област. Завършил е висше образование в
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – специал-
ност История. От 1965 г. до 2012 г. е преподавател по „История
на Стария свят” във Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий”. Преподавал е и дисциплините „История
на българските земи в древността (тракология)”, „Цивилиза-
ции и ценности”, „Държавност и институции в Стария свят”,
„Религии на Древния Изток” и др.
Едновременно с това от 1973 г. до 1983 г. е работил в института по тра-
кология при БАН, а от 1983 г. до 1993 г. и в Софийския университет, където
е основател и ръководител на Център за древни езици и култури. Чел е лек-
ции по „История на Стария свят“ и по специализирани курсове в Софийски
университет „Св. Климент Охридски” и в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“.
Специализирал е Древна ориенталистика в Париж през 1969 и 1972/73 г. и
след завръщането си е основател на това направление в науката за древността в
България. Основните му научни интереси са в областта на Древния Изток, като
докторската му дисертация от 1971 г. е по проблеми на историята на хетите от
Мала Азия. Автор е на научни изследвания в областта предимно на клинопис-
ното законодателство на Древния Изток, по тракология и в други области на
Историята на Стария свят. Ръководител е на 12 докторанти от България и на
един от Ирак.
Заемал е различни научно-управленски и административни длъжности,
като Научен секретар на Институт по тракология при БАН (1973–1983), За-
местник-ректор (1981–1983), Ректор (1991–1995), Председател на общото съ-
брание (1999–2005), Директор на Център за обучение в гр. Добрич (1999 –2006)
и Омбудсман на Великотърновския университет от 2012 г. , Областен управи-
тел на Ловешка област (1995–1997), ръководител на катедри в университети и
на секции в БАН и др.
Той е един от инициаторите и съоснователите на Съвета на ректорите в
България, на който е бил заместник-председател. Награждаван е многократно
с юбилейни отличия и почетни награди на различни институции като БАН,
университети в България и чужбина. Носител е на орден „Кирил и Методий”
– втора степен, 1983 г. и на орден „Академични палми”, степен Офицер от
Франция, 1993 г.

Доцент д-р Владимир Попов е роден на 21 април 1940 г.в с. Тетово,Русенска област. Завършил е висше образование вСофийски университет „Св. Климент Охридски” – специал-ност История. От 1965 г. до 2012 г. е преподавател по „Историяна Стария свят” във Великотърновския университет „Св. св.Кирил и Методий”. Преподавал е и дисциплините „Историяна българските земи в древността (тракология)”, „Цивилиза-ции и ценности”, „Държавност и институции в Стария свят”,„Религии на Древния Изток” и др.Едновременно с това от 1973 г. до 1983 г. е работил в института по тра-кология при БАН, а от 1983 г. до 1993 г. и в Софийския университет, къдетое основател и ръководител на Център за древни езици и култури. Чел е лек-ции по „История на Стария свят“ и по специализирани курсове в Софийскиуниверситет „Св. Климент Охридски” и в Пловдивски университет „ПаисийХилендарски“.Специализирал е Древна ориенталистика в Париж през 1969 и 1972/73 г. ислед завръщането си е основател на това направление в науката за древността вБългария. Основните му научни интереси са в областта на Древния Изток, катодокторската му дисертация от 1971 г. е по проблеми на историята на хетите отМала Азия. Автор е на научни изследвания в областта предимно на клинопис-ното законодателство на Древния Изток, по тракология и в други области наИсторията на Стария свят. Ръководител е на 12 докторанти от България и наедин от Ирак.Заемал е различни научно-управленски и административни длъжности,като Научен секретар на Институт по тракология при БАН (1973–1983), За-местник-ректор (1981–1983), Ректор (1991–1995), Председател на общото съ-брание (1999–2005), Директор на Център за обучение в гр. Добрич (1999 –2006)и Омбудсман на Великотърновския университет от 2012 г. , Областен управи-тел на Ловешка област (1995–1997), ръководител на катедри в университети ина секции в БАН и др.Той е един от инициаторите и съоснователите на Съвета на ректорите вБългария, на който е бил заместник-председател. Награждаван е многократнос юбилейни отличия и почетни награди на различни институции като БАН,университети в България и чужбина. Носител е на орден „Кирил и Методий”– втора степен, 1983 г. и на орден „Академични палми”, степен Офицер отФранция, 1993 г.

Форма за запитване
Други книги от Българска и световна история