Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Общи условия | Лични данни | Бисквитки
0.00 лв.

История на Стария Свят ( Имена и Термини) III том

Владимир Попов
-20%
24.00 лв.   Корична цена: 30.00 лв.
 
Категория: Българска и световна история
Език: Български
ISBN: 978-6-19168-173-0
Страници: 0
Подвързия: твърда
Размер: 17 x 24 cm
Тегло: 920
Описание

 

Доцент д-р Владимир Попов е роден на 21 април 1940 г.
в с. Тетово,Русенска област. Завършил е висше образование в
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – специал-
ност История. От 1965 г. до 2012 г. е преподавател по „История
на Стария свят” във Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий”. Преподавал е и дисциплините „История
на българските земи в древността (тракология)”, „Цивилиза-
ции и ценности”, „Държавност и институции в Стария свят”,
„Религии на Древния Изток” и др.
Едновременно с това от 1973 г. до 1983 г. е работил в института по тра-
кология при БАН, а от 1983 г. до 1993 г. и в Софийския университет, където
е основател и ръководител на Център за древни езици и култури. Чел е лек-
ции по „История на Стария свят“ и по специализирани курсове в Софийски
университет „Св. Климент Охридски” и в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“.
Специализирал е Древна ориенталистика в Париж през 1969 и 1972/73 г. и
след завръщането си е основател на това направление в науката за древността в
България. Основните му научни интереси са в областта на Древния Изток, като
докторската му дисертация от 1971 г. е по проблеми на историята на хетите от
Мала Азия. Автор е на научни изследвания в областта предимно на клинопис-
ното законодателство на Древния Изток, по тракология и в други области на
Историята на Стария свят. Ръководител е на 12 докторанти от България и на
един от Ирак.
Заемал е различни научно-управленски и административни длъжности,
като Научен секретар на Институт по тракология при БАН (1973–1983), За-
местник-ректор (1981–1983), Ректор (1991–1995), Председател на общото съ-
брание (1999–2005), Директор на Център за обучение в гр. Добрич (1999 –2006)
и Омбудсман на Великотърновския университет от 2012 г. , Областен управи-
тел на Ловешка област (1995–1997), ръководител на катедри в университети и
на секции в БАН и др.
Той е един от инициаторите и съоснователите на Съвета на ректорите в
България, на който е бил заместник-председател. Награждаван е многократно
с юбилейни отличия и почетни награди на различни институции като БАН,
университети в България и чужбина. Носител е на орден „Кирил и Методий”
– втора степен, 1983 г. и на орден „Академични палми”, степен Офицер от
Франция, 1993 г.

Доцент д-р Владимир Попов е роден на 21 април 1940 г.в с. Тетово,Русенска област. Завършил е висше образование вСофийски университет „Св. Климент Охридски” – специал-ност История. От 1965 г. до 2012 г. е преподавател по „Историяна Стария свят” във Великотърновския университет „Св. св.Кирил и Методий”. Преподавал е и дисциплините „Историяна българските земи в древността (тракология)”, „Цивилиза-ции и ценности”, „Държавност и институции в Стария свят”,„Религии на Древния Изток” и др.Едновременно с това от 1973 г. до 1983 г. е работил в института по тра-кология при БАН, а от 1983 г. до 1993 г. и в Софийския университет, къдетое основател и ръководител на Център за древни езици и култури. Чел е лек-ции по „История на Стария свят“ и по специализирани курсове в Софийскиуниверситет „Св. Климент Охридски” и в Пловдивски университет „ПаисийХилендарски“.Специализирал е Древна ориенталистика в Париж през 1969 и 1972/73 г. ислед завръщането си е основател на това направление в науката за древността вБългария. Основните му научни интереси са в областта на Древния Изток, катодокторската му дисертация от 1971 г. е по проблеми на историята на хетите отМала Азия. Автор е на научни изследвания в областта предимно на клинопис-ното законодателство на Древния Изток, по тракология и в други области наИсторията на Стария свят. Ръководител е на 12 докторанти от България и наедин от Ирак.Заемал е различни научно-управленски и административни длъжности,като Научен секретар на Институт по тракология при БАН (1973–1983), За-местник-ректор (1981–1983), Ректор (1991–1995), Председател на общото съ-брание (1999–2005), Директор на Център за обучение в гр. Добрич (1999 –2006)и Омбудсман на Великотърновския университет от 2012 г. , Областен управи-тел на Ловешка област (1995–1997), ръководител на катедри в университети ина секции в БАН и др.Той е един от инициаторите и съоснователите на Съвета на ректорите вБългария, на който е бил заместник-председател. Награждаван е многократнос юбилейни отличия и почетни награди на различни институции като БАН,университети в България и чужбина. Носител е на орден „Кирил и Методий”– втора степен, 1983 г. и на орден „Академични палми”, степен Офицер отФранция, 1993 г.

Форма за запитване
Други книги от Българска и световна история
Великите Князе Царете Императорите на Русия

Великите Князе Царете Императорите на Русия

Андрей Андреев, Йордан Андреев
16.00 лв.
ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ

ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ

Владимир Попов
28.00 лв.
АРБАНАСИ

АРБАНАСИ

Хитко Вачев
9.60 лв.